Відповідно до чинного українського законодавства торгівля через інтернет-магазин є дистанційною торгівлею.

Договірні відносини між покупцем та продавцем оформляються у вигляді договору публічної оферти.

Натискання в інтернет-ресурсі при оформленні ЗАМОВЛЕННЯ кнопки ПІДТВЕРДИТИ, означає, що покупець, незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа – підприємець), згідно з чинним українським законодавством, прийняв до виконання умови договору публічної оферти, зазначені нижче.

Договір громадської оферти є громадським, тобто. відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України, його умови однакові для всіх покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа – підприємець). За повної згоди з цим Договором покупець приймає умови та порядок оформлення замовлення, оплати товару, відповідальності за недобросовісне замовлення та за невиконання умов цього договору.

Договір вважається укладеним з моменту натискання кнопки ПІДТВЕРДИТИ на сторінці оформлення замовлення та підтвердження його покупки. У разі потреби, за бажанням покупця договір може бути оформлений у простій письмовій формі.

1. ІСТОТНІ УМОВИ ДОГОВОРУ ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

1.1. Умовні угоди - це визначення, присутні у цьому договорі, є його невід'ємною частиною.

1.2. Визначення трактуються виходячи з їхньої сутності та змісту цього договору. Нижче наведено список цих термінів:

1.2.1. «Fotl» – сайт, Торговий майданчик, інтернет-магазин «Fotl».

1.2.2. Товар - об'єкт угоди сторін, обраний покупцем в інтернет-магазині «Fotl» і поміщений в кошик інтернет-магазину «Fotl».

1.2.3. Покупець - будь-яка дієздатна та правоздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, згідно з чинним українським законодавством, яке відвідало сайт «Fotl», що має намір придбати той чи інший Товар, та сплатити отримання такого Товару.

1.2.4. Продавець – власник товару, що пропонується на торговому майданчику інтернет-магазину «Fotl».

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Справжня публічна оферта (далі - договір) визначає особливості купівлі-продажу товару на сайті «Fotl».

2.2. Дана оферта застосовується до будь-якого товару, що пропонується до продажу (купівлі) на сайті «Fotl».

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

3.1. Надання Продавцем доступу Покупцю до всієї необхідної інформації про Товар з метою його придбання Покупцем, а також купівля-продаж Товару.

4. МОМЕНТ ВИСНОВОК ДОГОВОРУ

4.1. Текст цього Договору є публічною офертою та діє для всіх відвідувачів інтернет-магазину «Fotl», які мають намір, бажання та можливості придбати товари, представлені на торговому майданчику інтернет-магазину «Fotl».

4.2. Акцепт оферти - придбання товару в порядку, визначеному цим договором, за цінами, вказаними на інтернет-ресурсі «Fotl» та згода з умовами оплати та доставки товару.

4.3. Факт придбання Товару є беззаперечним прийняттям Покупцем умов цього Договору. Покупець, який скористався послугами "Fotl", розглядається як особа, яка вступила з Продавцем у договірні відносини.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Продавець зобов'язується передати Покупцю товар.

5.2. Товар має бути переданий:

5.2.1. у певному місці;

5.2.2. разом із приладдям та документами, що належать до товару;

5.2.3. у певній кількості;

5.2.4. у відповідній комплектності та в комплекті, якщо такі передбачені;

5.2.5. належної якості;

5.2.6. вільним від претензій третіх осіб.

5.3. Продавець зобов'язується довести до відома Покупця необхідну та достовірну інформацію:

5.3.1. інформацію про виробника.

5.3.2. інформацію про товар.

5.4. Продавець зобов'язується з моменту укладення цього Договору забезпечити повною мірою всі зобов'язання перед Покупцем відповідно до умов, обумовлених цим договором та розміщених в інтернет-магазині «Fotl».

5.5. Продавець залишає за собою право невиконання зобов'язань у разі виникнення форс-мажорних ситуацій.

5.6. Продавець зобов'язується не розголошувати будь-яку приватну інформацію про Покупця та не надавати доступу до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством або за бажанням самого Покупця.

5.7. Продавець має право:

5.7.1. Змінювати умови цього Договору, а також Тарифи (ціни) на Товари та послуги, в односторонньому порядку, розміщуючи їх на сайті за адресою «Fotl».

5.7.2. Усі зміни набувають чинності негайно після публікації.

5.7.3. Без погодження з Покупцем, передавати свої права та обов'язки щодо виконання Договору третім особам.

5.8. Покупець зобов'язується:

 

5.8.1. До моменту укладення Договору ознайомитись із змістом Договору, умовами Договору та тарифами (цінами), які пропонує Продавець на всіх веб-сторінках сайту «Fotl».

5.8.2. На виконання Продавцем своїх зобов'язань перед Покупцем останній повинен повідомити всі необхідні дані, що однозначно ідентифікують його як Покупця, та достатні для доставки Покупцю оплаченого ним Товару.

6. ВІДМОВА ВІД НАДАННЯ ГАРАНТІЙ

6.1. Продавець робить все можливе для забезпечення якісного надання послуг Покупцю. Поради та інформація, що надаються Покупцеві, не можуть розглядатися як гарантії.

6.2. Матеріали та інформація сайту «Fotl» надаються «як є» без будь-яких гарантій. Кольори та відтінки можуть відрізнятися від реальних внаслідок особливостей налаштування монітора. Інтернет-магазин «Fotl» не гарантує точності та повноти інформації, розміщеної на сайті. У будь-який час без повідомлення можуть вноситися зміни до матеріалів та інформації, що надаються на сайті, а також до згаданих товарів. У разі неактуальності інформації на сайті інтернет-магазин не зобов'язується оновлювати її. «Fotl» за жодних обставин не несе відповідальності за будь-які збитки, які виникли внаслідок використання, неможливості використання або результатів використання «Fotl».

6.3. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за Договором на час дії непереборної сили. Під непереборною силою розуміються надзвичайні та непереборні за цих умов обставини, що перешкоджають виконанню своїх зобов'язань сторонами за цим Договором. До них відносяться стихійні явища (землетруси, повені тощо), обставини суспільного життя (військові дії, надзвичайні становища, найбільші страйки, епідемії тощо), заборонні заходи державних органів. Протягом цього часу Сторони не мають взаємних претензій, і кожна із сторін приймає на себе ризик наслідків форс-мажорних обставин.

7. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ЦІНИ ТОВАРУ

7.1. Ціни на товари та послуги сайту «Fotl» визначаються відповідно до поточної ціни магазину, в якому Покупець замовляє товар.

7.2. Ціни на Товари та послуги можуть змінюватись в залежності від кон'юнктури ринку, що відбивається на цінах в інтернет-магазині.

7.3. Продавець не може змінювати ціну для конкретного Покупця, якщо той вже прийняв умови Продавця та здійснив в установленому цим договором порядку оплату Товару (послуг).

8. ТЕРМІН ДІЇ ОФЕРТИ

8.1. Термін дії цієї оферти встановлюється з 01 січня 2017 р. до 31 грудня 2017 р.

8.2. Відкликання оферти може бути здійснене Продавцем у будь-який час, що не є підставою для відмови від зобов'язань за укладеним договором.

9. ДОСТАВКА ТОВАРУ

9.1. Покупець отримує Товар у вигляді доставки, чи отримує його особисто. Порядок оплати та отримання вказано у відповідних розділах на сайті магазину «Fotl».

 

9.2. При доставці товарів до інших міст України, що виконується іншими Службами доставки, Покупець у повному обсязі та беззастережно погоджується з Правилами перевезення вантажів такими Службами доставки та умовами Продавця.

9.3. Відвантаження замовлення Покупця відбувається після надходження від Покупця 100% оплати за виставленим рахунком.

9.4. Факт отримання товару та відсутність претензій до якості товару Покупець підтверджує власним розписом у видатковій накладній при отриманні товару. Зі свого боку, Продавець гарантує відвантаження товару Компанії-перевізнику в кількості, обумовленій та оплаченій Покупцем, у комплектності відповідно до специфікації цього товару та у належному стані та якості.

9.5. Оплата вартості доставки провадиться Покупцем Компанії-перевізнику самостійно, при отриманні товару. Точна вартість доставки визначається Компанією-перевізником та озвучується кур'єром компанії-перевізника при доставці товару Покупцю. Вартість доставки включає тариф за перевезення відповідно до поточного прайсу перевізника, страховку та вартість зворотної доставки підписаної Покупцем витратної накладної. Співробітники інтернет-магазину, на прохання Покупця, можуть називати Покупцю орієнтовну вартість доставки виключно з ознайомлювальною метою.

9.6. У разі відсутності Покупця за адресою доставки, вказаної Покупцем у заявці або відмови Покупця через причину, що відрізняється від зазначеної в п.9.8. , від отримання товару при доставці кур'єром Компанії-перевізника, товар повертається до місця відвантаження (склад магазину). Оплата за послуги Компанії-перевізника стягується із суми, перерахованої Покупцем за Товар. Залишок суми повертається Покупцеві на підставі його листа, надісланого на електронну пошту: info@»Fotl».com.ua, із зазначенням розрахункового рахунку, на який мають бути повернені кошти.

9.7. У разі неприйняття Товару Покупцем за адресою доставки на окупованій території України, зазначеною Покупцем у заявці, понад п'ять календарних днів, включаючи день доставки Товару, Товар повертається до місця відвантаження (склад магазину). Оплата за послуги доставки та повернення Товару стягується із суми, перерахованої Покупцем Продавцю за Товар. Залишок суми повертається Покупцеві на підставі його листа, надісланого на електронну пошту: info@»Fotl».com.ua, із зазначенням розрахункового рахунку, на який мають бути повернені кошти.

9.8. Всі питання, що виникли в процесі оплати та отримання Товару Покупець може з'ясувати за реквізитами в розділі Контакти.

10. ІНШІ УМОВИ

10.1. Інформація про товари представлена на основному сайті.

10.2. Покупець погоджується з отриманням матеріалів рекламного характеру про акції, що проходять і розпродажі, маркетингових програмах і т.д. від Продавця засобами комунікації, якось електронною поштою, мобільним зв'язком, у тому числі зазначеним Покупцем у його профілі на сайті. У разі небажання отримувати розсилку, Покупець може написати заяву про відмову від отримання рекламних матеріалів у контактній формі на сайті за адресою.

10.3. Усі суперечки та розбіжності, що виникають під час виконання сторонами зобов'язань за цим Договором, вирішуються шляхом переговорів.

10.4. У разі неможливості їх усунення сторони мають право звернутися за судовим захистом своїх інтересів.

Реєструючись на сайті, користувач погоджується одержувати розсилку. А також надає свою згоду на передачу, збирання, обробку, використання, накопичення та зберігання своїх персональних даних відповідно до норм чинного законодавства про захист персональних даних.

 З повагою адміністрація інтернет-магазину «Fotl».


Підпишіться на знижки та рекомендації!